Ви є тут

ФОРМИ УСПАДКУВАННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

Викладено результати досліджень щодо форм успадкування племінної цінності бугаїв-плідників. Доведено, що в більшості випадків адитивна дія генів в популяції зумовлює проміжний тип успадкування ознак – 44,4 %. Домінування батька і матері в середньому має майже однакову частоту успадкування у бугаїв всіх категорій. Більшу частоту успадкування домінування батька і наддомінування мали бугаї з категорії поліпшувачів, що пояснюється високою племінною цінністю батьків бугаїв. Наддомінування є результатом взаємодії генів за типом взаємодоповнення, що зумовлює значний ріст племінної цінності потомків порівняно з батьківськими особинами. Частота проявлення такої форми успадкування як регресія, частіше (39,4 %) спостерігається у бугаїв-погіршувачів, як наслідок невдалих комбінацій генотипів, коли особина одержує більшість рецесивних генів не здатних підсилювати розвиток ознаки порівняно з домінантними генами. В таких випадках племінна цінність бугаїв є нижчою порівняно з батьківською та материнською.

Ключові слова: генотип, бугаї, гени, форми успадкування, домінування, наддомінування, проміжне успадкування.

1. Басовский Н.З. Методические рекомендации по генетико-экономической оптимизации программ селекции в молочном скотоводстве / Н.З. Басовский, В.М. Кузнецов. – М.: Колос, 1982. – 34 с.

2. Ладика В.І. Племінну цінність – на загальнодержавний рівень / В.І. Ладика, Л.М. Хмельничий // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 10–11.

3. Колышкина Н.С. Пути повышения эффективности селекции / Н.С. Колышкина, Е.И. Бибикова, М.И. Боев // Животноводство. – 1976. – № 5. – С. 18–21.

4. Ставецька Р.В. Ефективність використання бугаїв-плідників голштинської породи / Р.В. Ставецька, І.А. Рудик // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2009. – Вип. 1 (67). – С. 14–17.

5. Рудик І.А. Форми успадкування племінної цінності бугаїв-плідників / І.А. Рудик // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 1997. – Вип. 2, ч. 1. – С. 212–216.

6. Genetic trend for milk yield in Guzerat herds participating in progeny testing and МОЕТ nucleus schemes / M.G. Peixoto, R.S. Verneque, R.L. Teodoro [et al.] // Genetics and Molecular Research. – 2006. – Vol. 5 (3). – P. 454–465.

7. Rasch D. Handbuch der Populations-Genetik und Zuchtungsme-hodik / D. Rasch. – Berlin, 1990. – 760 p.

8. Wilke G. Embrio-Transfer/Donor-Test-Zuchtprogramm in Osnab-flick ein nenes Zuchtscheme innerhold einer bäuerlichen Organisation / G. Wilke // Die zimbrischer Schwarz Buntzucht. – 1989. – № 2. – P. 14–19.

ДолученняРозмір
PDF icon starostenko.pdf298.17 КБ