Ви є тут

ГЕНЕТИЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ МОЛОЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ВБИРНОГО СХРЕЩУВАННЯ

Досліджено вплив генотипу корів на показники господарського використання та причини їх передчасного вибуття зі стада за вбирного схрещування. У трьох досліджених стадах зі зростанням частки спадковості за голштинською породою спостерігається тенденція до скорочення тривалості продуктивного використання корів, тривалості життя тварин, зменшення надою у розрахунку на один день життя та величини коефіцієнта господарського використання. Кращі показники господарського використання виявлено у групі корів української чорно-рябої молочної породи із часткою спадковості за голштинською породою 75,0–87,4 %.

Ключові слова: молочна худоба, вбирне схрещування, порода, породність, показники господарського використання, причини вибуття.

1. Високос М.П. Порівняльна оцінка впливу технологій і системи утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції / М.П. Високос, Р.В. Милостивий, Н.П. Тюпіна // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – К., 2014. – Т. 2, № 1. – С. 86–91.

2. Високос М.П. Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій і умов утримання в степу України / М.П. Високос, Н.П. Тюпіна // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (32). – С. 84–87.

3. Добровольский Б. Підвищення молочної продуктивності корів завдяки довголіттю / Б. Добровольский // Тваринництво України. – 2003. – № 6. – С. 16–18.

4. Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань / Л.М. Хмельничий, А.М. Салогуб, А.П. Шевченко [та ін.] // Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – 2012. – Вип. 10 (20). – С. 12–17.

5. Полупан Ю.П. Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання корів чорно-рябої молочної худоби / Ю.П. Полупан // Розведення і генетика тварин: міжвід. наук. темат. зб. – К., 2015. – Вип. 49. – С. 120–133.

6. Сметана О.Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської породи різних ліній в умовах ПрАТ «Агро-Союз» / О.Ю. Сметана, І.А. Галушко // Зб. наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця, 2012. – Вип. 5 (67). – С. 164–169.

7. Analysis of longevity traits an lifetime productivity of crossbred dairy cows in the Tropical Highland of Ethiopia / K. Effa, D. Hunde, M. Shumiye, R.H. Silssie // Journal of Cell and animal Biology. – 2013. – Vol. 7, № 11. – P. 138–143.

8. Bergk N. Der Fett-Eiweiß-Quotient in der Frühlaktation als Indikator für den Verbleib von Erstkalbinnen in der Milchkuhherde / N. Bergk, H. Swalve // Züchtungskunde. – 2011. – Vol. 83. – P. 89–103.

9. Heins B.J. Survival, lifetime production, and profitability of Normande × Holstein, Montbéliarde × Holstein, and Scandinavian Red × Holstein crossbreds versus pure Holsteins / B.J. Heins, L.B. Hansen, A. De Vries // J. of Dairy Sci. – 2012. – Vol. 95, issue 2. – P. 1011–1021.

10. Martens H. Longevity of high producing dairy cows: a case study / H. Martens, Chr. Bange // Lohmann Information. – 2013. – Vol. 48 (1). – P. 53–57.

11. Swalve H. Aktueller Stand der züchterischen Verbesserung von Gesundheit und Funktionalität beim Nutztier /
H. Swalve // Züchtungskunde. – 2012. – Vol. 84. – P. 32–38. 

ДолученняРозмір
PDF icon klopenko.pdf480.53 КБ