Ви є тут

ОЦІНКА І ДОБІР БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ПОРІД ЗА ВЛАСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

За матеріалами зоотехнічного і племінного обліку проведена оцінка бугаїв симентальської, голштинської і української червоно-рябої молочної порід за показниками живої маси, екстер’єру і спермопродуктивності. Досліджувані бугаї-плідники ефективно використовувались в Київській і Чернігівській областях на маточному поголів’ї. Дані досліджень вказують на те, що бугаї досліджуваних порід порівняно великі і конституційно міцні, але у 5-річному віці більшу живу масу мали бугаї української червоно-рябої молочної породи. Виявлена вірогідна різниця за об’ємом еякуляту і концентрацією сперміїв, між чистопородними бугаями симентальської і голштинської порід.

Повновікові бугаї української червоно-рябої молочної породи характеризуються наступним рівнем спермопродуктивності: об’єм еякуляту 3,14±0,08 мл, концентрація сперміїв в еякуляті 1,14±0,02 млрд/мл, активність сперміїв 7,85±0,1 балів, число сперміїв в еякуляті 3,58±0,09 млрд і займають проміжну форму успадкування за даними ознаками.

Ключові слова: бугаї-плідники, показники спермопродуктивності, жива маса, екстер’єр, українська червоно-ряба молочна порода, голштинська, симентальська порода.

1. Басовский Н.З. Межпородное скрещивание в молочном животноводстве / Н.З. Басовский, В.И. Власов, И.А. Рудик // Вестник с.-х. науки. – 1990. – № 7. – С. 109–114.

2. Басовський М.З. Вирощування, оцінка і використання плідників / М.З. Басовський, І.А.Рудик, В.П. Буркат. – К.: Урожай, 1992. – 216 с.

3. Каталог бугаїв молочних та молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я в 2009 році / [Вербицький П.І., Микитюк Д.М., Білоус О.В. та ін.]. – К., 2009. – 202 с.

4. Кругляк О.В. Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві / О.В. Кругляк // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 85–91.

5. Ладика В.І. Племінну оцінку – на загальнодержавний рівень / В.І. Ладика, Л.М. Хмельничий // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 10–11.

6. Ладика В. Геномна селекція у скотарстві / В. Ладика, І. Корчагина // Пропозиція. – 2014. – № 6. – С. 10–11.

7. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. – М., 1969. – 298 с.

8. Селекція сільськогосподарських тварин / [Мельник Ю.Ф., Коваленко В.П., Угнівенко А.М. та ін.].; за заг. ред. Ю.Ф. Мельника, В.П. Коваленка, А.М. Угнівенка. – К.: Інтас, 2008. – 445 с.

9. Meuwissen T.H.E. Genomic selection / T.H.E. Meuwissen, B.J. Hayes // J. Animal. Breed. Genet. – 2007. – Vol. 8. – P. 323–330.

10. Teneva A. Molecular markers in animal genome analysis / A. Teneva // Biotechnology in animal husbandry. – 2009. – Vol. 25 (5–6). – P. 1267–1284.

ДолученняРозмір
PDF icon 2014_1_starostenko_ua.pdf339.94 КБ