Ви є тут

РІСТ І РОЗВИТОК ПОРОСЯТ-СИСУНІВ ТА ЯКІСТЬ МОЛОЗИВА І МОЛОКА СВИНОМАТОК ПІД ВПЛИВОМ ЗГОДОВУВАННЯ ПАБК І МІНЕРАЛЬНИХ БРИКЕТІВ

Показано вплив згодовування ПАБК і мінеральних брикетів на ріст і розвиток поросят-сисунів та якість молозива і молока свиноматок. Незважаючи на те, що схема підгодівлі була однаковою для всіх поросят (за винятком добавок ПАБК і мінеральних брикетів), жива маса гнізда була різною. Маса гнізда в момент відлучення була достовірно вищою у свиноматок IV групи на 11,6 кг, ніж у контрольній і на 5,8 кг більшою ніж в III групі (перший опорос). У другому опоросі жива маса за відлучення була більшою в дослідних групах порівняно з контрольною на, кг: II – 11,9;
III – 4,9; IV – 12,8.

Застосування ПАБК і мінеральних брикетів у годівлі поросних свиноматок не змінює хімічного складу їхнього молозива та молока. За сумісного застосування ПАБК і мінеральних брикетів на 20-й день лактації у молоці тварин дослідних груп збільшується вміст сухого залишку і загального білка, а молочність підвищується на 19,8 % порівняно з контрольною групою.

Ключові слова: поросята-сисуни, ПАБК, мінеральні брикети, молозиво, молоко, середньодобовий приріст, збереженість.

1. Кіщак І.Г. Виробництво і застосування преміксів / І.Г. Кіщак. – К., 1995. – 272 с.

2. Свечин Ю.К. Влияние парааминобензойной кислоты на рост и мясные качества свиней / Ю.К. Свечин, Н.Н. Михеева // Зоотехния. – 1990. – № 1. – С. 53–56.

3. Драч A.M. Эффективность использования микроэлементов в животноводстве / A.M. Драч, А.Ф. Кутилов // Незаразные болезни с.-х. животных: науч.-техн. бюл. / ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние ДальЗНИВИ. – Новосибирск, 1998. – Вып. 1. – С. 7–9.  

4. Фесенко В.Ф. Использование минеральных брикетов в кормлении свиноматок / В.Ф. Фесенко // Материалы конф. по свиноводству. – Витебск, 1990. – С. 202–203.

5. Кара А. Витамины группы В в кормлении свинок / А. Кара // Свиноводство. – 1989. – № 6. – С. 16–17.

6. Алексеев В.А. Новые витамины / В.А. Алексеев // Дополнительные источники кормов. – М., 1984. – С. 26–33.

7. Кузьменко П.І. Вплив згодовування ПАБК і мінеральних брикетів на відтворювальну здатність свиноматок / П.І. Кузьменко, В.І. Бесулін, В.Ф. Фесенко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2000. – Вип. 14. – С. 116–119.

8. Кузьменко П.І. Ріст і розвиток поросят-сисунів під впливом згодовування ПАБК і мінеральних брикетів / П.І. Кузьменко, В.І. Бесулін, В.Ф. Фесенко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2001. – Вип. 17. – С. 74–79.

9. Норре F. Vitamins in the nutrition of swine / F. Норре // Feed Inter. – 1982. – Vol. 3, № 4. – P. 14–16.

10. Putnam M. The role vitamins in sow productivity / M. Putnam // Pig Farm. – 1985. – Vol. 33, № 12. – P. 16–18.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_2_kuzmenko_ua.pdf335.95 КБ