Ви є тут

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ АМІНОВІТ НА М’ЯСНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Проведеними дослідженнями доведено, що введення комплексного препарату Аміновіт у комбікорми для курчат-бройлерів у дозах 0,25 та 0,35 г/л у періоди 1−7 та 21−28 днів сприяло покращенню фізіологічного стану птиці, підвищенню показників збереженості, живої маси, м’ясних якостей курчат-бройлерів, зниженню витрат кормів на одиницю продукції. Введення препарату сприяло отриманню рентабельності від вирощування курчат-бройлерів на рівні 23,0 %, що було на 4,3 % більше, ніж у контрольній групі, де препарат не використовувався, а також на 2,2 % більше від другої дослідної групи, де препарат задавали із водою у дозі 0,25 г/л. 

Ключові слова: курчата-бройлери, амінокислотне та вітамінне живлення,  жива маса, вихід м’яса.  

1. Биологически активные кормовые добавки нового поколения / Н.В. Мухина, Ф.Н. Зайцев, И.А. Мартынова, А.В. Коротков // VI-й Международный конгресс по птицеводству, Москва, 26–29 апреля 2010. – М., 2010. – С. 195–200.

2. Свеженцов А.И. Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы: справочник / А.И. Свеженцов, С.А. Горлач, С.В. Мартиняк. – Днепропетровск: АРТ–ПРЕСС, 2008. – 412 с.

3. Качественное сырье и биологически активные добавки – залог успеха в птицеводстве / Околелова Т.М., Кулаков A.B., Кулакова П.А., Бевзюк В.Н. – Сергиев Посад, 2007. – 240 с.

4. Околелова Т.П. Актуальные вопросы в кормлении птицы / Т.П. Околелова // Животноводство России. – 2009. – № 5. – С. 21–22.

5. Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы / Фисинин В.И., Егоров И.А., Околелова Т.М., Имангулов Ш.А. – Сергиев Посад, 2008. – 349 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_karkach_ua.pdf354.04 КБ