Ви є тут

ВПЛИВ ВБИРНОГО СХРЕЩУВАННЯ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЖИВУ МАСУ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Встановлено позитивний вплив голштинської породи на живу масу та показники молочної продуктивності корів-первісток, що свідчить про генетичну зумовленість та можливість селекції за цими показниками. За вбирного схрещування та підвищення умовної кровності за голштинською породою спостерігається тенденція до зростання величини надою, кількості молочного жиру і молочного білка та індексу молочності. Перевага первісток із умовною кровністю за голштинською породою 100 % над ровесницями з умовною кровністю 75,0−87,4 % за надоєм за 305 днів лактації у середньому становила 440 кг, кількістю молочного жиру – 17 кг, молочного білка – 13 кг. За результатами власних досліджень встановлено, що первістки з умовною кровністю 100 % мали вищу живу масу порівняно із ровесницями з умовною кровністю  75,0–87,4 %  та 87,5–99,9 %. У стаді ТОВ АФ «Глушки» ця перевага становила 58 кг (Р<0,001) та 22 кг; ТОВ АФ «Матюші» – 47 кг (Р<0,05) та 20 кг; ТОВ «Сухоліське» – 48 кг (Р<0,01) та 8 кг, відповідно. Сила впливу умовної кровності за голштинською породою залежить від дослідженого показника та стада. Найбільший вплив на живу масу, надій, масову частку жиру та білка виявлено у стаді ТОВ «Сухоліське».

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, голштинська порода, вбирне схрещування, молочна продуктивність, жива маса.

1. Дідківський В. Результати використання голштинських бугаїв-плідників при створенні високопродуктивного стада / В. Дідківський // Тваринництво України. – 2005. – № 7. – С. 16–20.

2. Кузів М. І. Вікова динаміка молочної продуктивності високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи / М. І. Кузів // Вісник ЖНАУ. – Житомир, 2013. – № 1 (35), т. 2. – С. 135–140.

3. Рудик І. А. Економічна оцінка фенотипічних змін у стадах української чорно-рябої молочної породи / І. А. Рудик, Р. В. Ставецька // Вісник СНАУ, серія «Тваринництво». – 2014. – Вип. 2 (1). – С. 74–79.

4. Сотніченко Ю. М. Ефективність селекції української чорно-рябої молочної породи за типом вбирного схрещування / Ю. М. Сотніченко, І. М. Процьків // Вісник Черкаського інституту АПВ. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 32–37.

5. Шкурко Т. М. Молочна продуктивність корів голштинської породи різної лінійної належності / Т. М. Шкурко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 11. – С. 31–34.

6. Щербатий З. Є. Перебіг лактацій у високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи з різною часткою спадковості за голштинською породою / З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, Ю. Г. Кропивка // Науковий вісник ЛНАВМ ім. Гжицького. – Львів, 2006. – № 3 (30), т. 8, ч. 3. – С. 124–129.

7. Янчуков И. Горизонты в селекции молочного скота / И. Янчуков, Е. Матвеева, А. Лаврухина // Молочное и мясное скотоводство. – 2011. – № 1. – С. 10–11.

8. Andrus D. F. Selection of dairy cattle for overall experience / D. F. Andrus, L. D. Celliard // J. of Dairy Sci. – 2008. – Vol. 58, № 12. – Р. 1876–1879.

9. Dynamics of culling for Jersey, Holstein, and Jersey × Holstein crossbred cows in large multibreed dairy herds / P. J. Pinedo, A. Daniels, J. Shumaker, A. De Vries // J. Dairy Sci. – 2014 – Vol. 97, № 5. – P. 2886–2895.

10. Sewalem A. Relationship between female fertility and production traits in Canadian Holsteins / A. Sewalem, G.J. Kistemaker, F. Miglior // J. Dairy Sci. –2010. – Vol. 93, № 9. – P. 4427–4434.

ДолученняРозмір
PDF icon 2016_1_klopenko_ua.pdf377.31 КБ